Close

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ನರೇಗಾ Accounts Manager ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ನರೇಗಾ Accounts Manager ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

27/07/2020 10/08/2020 ನೋಟ (166 KB)
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ(1:10) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10/06/2020 31/08/2020 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ 2020

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ

24/03/2020 31/08/2020 ನೋಟ (320 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ (998 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (4 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (1 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -1 (1 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -2(ಎ) (5 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -2(ಬಿ) (1 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -3(ಎ) (1 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -3(ಬಿ) (904 KB) ಕಟ್ ಆಫ್ ಶೇಕಡಾವಾರು (221 KB)
ಆರ್ಕೈವ್