Close

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎಸ್.ಐ.ಎ ಅಂತಿಮ ವರದಿ 20/10/2020 30/04/2022 ನೋಟ (2 MB) SIA HSD-HLK (2 MB) ಎಸ್.ಐ.ಎ ಹಿರಿಯೂರು ಬೈಪಾಸ್ (4 MB)
ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಾಂತ 114 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರೆಕೆ

ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಾಂತ‌ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

17/03/2022 19/03/2022 ನೋಟ (915 KB)
ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಾಂತ 114 ಸೆಕ್ಷನ್

ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಾಂತ‌ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/03/2022 17/03/2022 ನೋಟ (665 KB)