Close

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

06/12/2023 27/12/2023 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2020 – ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2020 – ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

31/12/2022 31/03/2023 ನೋಟ (2 MB) Additional Provisional Selection List (839 KB) Rejected List (952 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2020 – ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2020 – ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

20/02/2023 31/03/2023 ನೋಟ (1 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌, 1 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌,‌ 1 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್‌ ಮತ್ತು 2  ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮೆರಿಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ

19/10/2022 31/12/2022 ನೋಟ (448 KB) ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್-ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌-ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ (977 KB) ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್-ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌-ರಿಜೆಗ್ಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ (684 KB) ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌-ಅರಣ್ಯ-ಮೆರಿಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ (831 KB) ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌-ಅರಣ್ಯ-ತಿರಸ್ಕೃತ ಲಿಸ್ಟ್‌ (350 KB) ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್‌ ಮೆರಿಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್ (955 KB) ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್‌ ತಿರಸ್ಕೃತ ಲಿಸ್ಟ್ (819 KB) ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ ಮೆರಿಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್ (1 MB) ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ ತಿರಸ್ಕೃತ ಲಿಸ್ಟ್ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2020 – ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2020 – ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ 1:5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

13/09/2022 31/10/2022 ನೋಟ (4 MB)
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಣಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಣಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

03/10/2022 31/10/2022 ನೋಟ (347 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌, 1 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌,‌ 1 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್‌ ಮತ್ತು 2  ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

24/08/2022 08/09/2022 ನೋಟ (331 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ 2020 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 1:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ

01/07/2022 31/07/2022 ನೋಟ (132 KB) ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (157 KB) ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ (359 KB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ

07/06/2022 04/07/2022 ನೋಟ (560 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2020

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2020

04/05/2022 04/06/2022 ನೋಟ (187 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ (119 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಎಸ್.ಸಿ (37 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಎಸ್.ಟಿ (17 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-1 (18 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-2(ಎ) (38 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-2(ಬಿ) (18 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-3(ಎ) (17 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-3(ಬಿ) (18 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ (447 KB) ಕಟ್ ಆಫ್ ಶೇಕಡಾವಾರು (16 KB)