Close

ಪರಿಷಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಅಲೆಮಾರಿ,ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತೀಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : dmdurga[at]yahoo[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08194-231017