Close

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಮಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : dpuchitradurga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಗಳು
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08194-220955