Close

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ddpi.edu.karcht@nic.in 08194-222259 ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ಟೋರ್ ಎದುರು, ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು beo.edu.karcht@kar.nic.in 08194-222236 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಳೇಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಎದುರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು beo-clk.edu.karcht@kar.nic.in 08195-222296 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಿಂಬಾಗ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ-577522
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು beo-hry.edu.karcht@kar.nic.in 08193-227260 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಟಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರು-577598
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಹೊಳಲ್ಕೆರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು beo-hlk.edu.karcht@kar.nic.in 08191-275223 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರು, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-577526
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು beo-hsd.edu.karcht@kar.nic.in 08199-230225 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ಹೊಸದುರ್ಗ - 577527
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು beo-mkm.edu.karcht@kar.nic.in 08198-229242 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು-577535