Close

ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು mojini.ddchitradurga1@gmail.com - ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mojini.chitradurga@gmail.com - ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mojini.chellakere@gmail.com - ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ,ಚಳ್ಳಕೆರೆ-577522
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ , ಹಿರಿಯೂರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mojini.hiriyuru@gmail.com - ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು-572143
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mojini.holalkere@gmail.com - ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-577526
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mojini.hosadurga@gmail.com - ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ-577527
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mojini.molakalmuru@gmail.com - ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು-577535