Close

ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಹಿರಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಕರ ಕಛೇರಿ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಕರು asicdg@gmail.com 08194-224202 ಗಾರೆ ಬಾಗಿಲು, ಪಿಲ್ಟರ್‌ ಹೌಸ್‌ ಎದುರುಗಡೆ, ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501