Close

ನಿಗಮ / ಮಂಡಳಿಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ನಿಗಮ / ಮಂಡಳಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಪರಿಷಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಅಲೆಮಾರಿ,ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತೀಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmdurga@yahoo.com 08194-231017 #ನಂ350, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-33, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ತುರುವನೂರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmdurga@yahoo.com 08194-231017 #ನಂ350, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-33, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ತುರುವನೂರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmdurga@yahoo.com 08194-231017 #ನಂ350, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-33, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ತುರುವನೂರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmdurga@yahoo.com 08194-231017 #ನಂ350, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-33, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ತುರುವನೂರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಎಸ್.ಸಿ), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmdurga@yahoo.com 08194-231017 #ನಂ350, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-33, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ತುರುವನೂರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಆದಿ ಜಂಬವ ನಿಗಮ (ಎಸ್.ಸಿ), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmdurga@yahoo.com 08194-231017 #ನಂ350, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-33, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ತುರುವನೂರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ bsdbsecretary@gmail.com 08194-231584 ತಮಟಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಈಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈದಾನ್‌ ಮಹಲ್.‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸ್‌ ಬಿಸಿಡಿಸಿ ನಿಗಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmchitradurga16@gmail.com 08194-220882 ಜೆಸಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 02ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmchitradurga16@gmail.com 08194-220882 ಜೆಸಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 02ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಶಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಎಸ್.ಟಿ), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmkmvstdc.chitradurga@gmail.com 08194-221055 ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501