Close

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ labouroffice.chitradurga@gmail.com 08194-231394 ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಬಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು lichallakere2@gmail.com - ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಿರಾಮಿಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ-577522
ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು lihiriyur1@gmail.com - ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, 100 ಪೀಟ್ ರೋಡ್, ವೇದಾವತಿ ನಗರ, ಟಿ.ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಿರಿಯೂರು-577599
ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು lihosadurga@gmail.com - ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಬಾಗ, ಹೊಸದುರ್ಗ-577527
ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು - ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಾಕಂ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಎದುರು ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-577526
ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು - ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12, ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು-577535