Close

ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ, ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು aclmcta@gmail.com - ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್‌, ಸಿ - ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮರ್ಚಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577502
ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿರೀಕ್ಷಕರು - ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್‌, ಸಿ - ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮರ್ಚಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577502
ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಿರೀಕ್ಷಕರು - ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಪಿರಾಮಿಡ್‌ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ-577522