Close

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು dschitradurga@gmail.com 08194-234710 ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿ.ಡಿ.ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ Chitradurgatho@gmail.com 08194-234227 ಜಿಲ್ಲಾಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಬಿ.ಡಿ ರೋಡ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ thochallakere@gmail.com 08195-224223 ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಬಾಗ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ-577522
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ hiriyurtho@gmail.com 08193-266230 ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್, ಹಿರಿಯೂರು-577598
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ thohlk@gmail.com 08191-276333 ರೋಟರಿ ಬಾಲ ಭವನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಕಛೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೋಡ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-577526
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ tho.hsd@gmail.com 08199-232282 ತರಿಕೆರೆ ರೋಡ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ, ಹೊಸದುರ್ಗ-577527
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ molakalmurutho@gmail.com 08198-229789 ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾವ‍್ ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು-577535