Close

ಶಿಕ್ಷಣ

ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222259 9448999336 ddpi.edu.karcht@nic.in
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222236 9480695145 beo.edu.karcht@kar.nic.in
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ 08195-222296 9480695144 beo-clk.edu.karcht@kar.nic.in
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿರಿಯೂರು 08193-227260 9480695146 beo-hry.edu.karcht@kar.nic.in
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 08191-275223 9480695147 beo-hlk.edu.karcht@kar.nic.in
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊಸದುರ್ಗ 08199-230225 9480695148 beo-hsd.edu.karcht@kar.nic.in
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 08198-229242 9480695149 beo-mkm.edu.karcht@kar.nic.in