Close

ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ

ರಾಷ್ಠೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ 2023
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ ಇವರಿಂದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು, ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಂದೇಶ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಹಸಗಾರರು ಇವರಿಂದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು, ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಂದೇಶ
ಆರುಂದತಿ, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು (ಶ್ರಮಜೀವಿ) ಇವರಿಂದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು, ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಂದೇಶ
ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ,ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಇವರಿಂದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು, ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಂದೇಶ