Close

ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಕೋಟೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ:- ಯುದ್ದ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಕೋಟೆಯ ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ…

ವಾಣಿ

ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯವು ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ.  ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ “ಮಾರಿಕಣಿವೆ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹರಾಜರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು…