Close

ಪೊಲೀಸ್

ಹುದ್ದೆ ಠಾಣೆ/ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ> ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222781 9480803101 spcta@ksp.gov.in
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-224053 9480803101 addlspcta@ksp.gov.in

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹುದ್ದೆ ಠಾಣೆ/ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ> ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಡಿಎಸ್ ಪಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ 08194-222430 9480803120 sdpocta@kps.gov.in
ಪಿಐ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಠಾಣೆ 08194-222933 9480803146 towncta@ksp.gov.in
ಸಿಪಿಐ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ವೃತ್ತ 08194-223295 9480803130 cpitowncta@ksp.gov.in
ಸಿಪಿಐ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ 08194-231844 9480803131 cpiruralcta@ksp.gov.in
ಸಿಪಿಐ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವೃತ್ತ 08191-275376 9480803135 cpihlkcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ-1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ಠಾಣೆ 08194-222933 9480803145 kotecta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ-2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ಠಾಣೆ 08194-222933 9480803167  
ಪಿಎಸ್ಐ-1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ 08194-224637 9480803147 trafficcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ-1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆ 08194-224639 9480803164 extentioncta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ 08194-224639 9480803172 womenpscta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ-1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 08194-230156 9480803148 ruralcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ (ಕ್ರೈಂ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 08194-222933 9480803169  
ಪಿಎಸ್ಐ ತುರುವನೂರು ಠಾಣೆ 08194-267051 9480803149 turuvanurcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಭರಮಸಾಗರ ಠಾಣೆ 08194-258421 9480803163 bharamasagaracta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಠಾಣೆ 08191-275233 9480803151 holalkerecta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಠಾಣೆ 08191-287533 9480803150 chikkajaurcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಠಾಣೆ 08191-277277 9480803165 challigatepscta@ksp.gov.in

ಹಿರಿಯೂರು ಉಪವಿಭಾಗ

ಹುದ್ದೆ ಠಾಣೆ/ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ> ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಡಿಎಸ್ ಪಿ ಹಿರಿಯೂರು ಉಪವಿಭಾಗ 08193-263499 9480803120 sdpohyrcta@ksp.gov.in
ಸಿಪಿಐ ಹಿರಿಯೂರು ವೃತ್ತ 08193-260199 9480803122 cpihiriyurcta@ksp.gov.in
ಸಿಪಿಐ ಹೊಸದುರ್ಗ ವೃತ್ತ 08193-260199 9480803134 cpihsdcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರ 08193-263444 9480803153 hiriyurcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 08193-263555 9480803115 hiriyurruralcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆ ಠಾಣೆ 08193-275325 9480803152 abbinaholecta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಐಮಂಗಲ ಠಾಣೆ 08193-273221 9480803154 aimangalacta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಹೊಸದುರ್ಗ ಠಾಣೆ 08199-230431 9480803155 hosadurgacta@kspl.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಹೊಸದುರ್ಗ ಠಾಣೆ  
ಪಿಎಸ್ಐ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಠಾಣೆ 08199-242633 9480803156 srirampuracta@ksp.gov.in

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹುದ್ದೆ ಠಾಣೆ/ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ> ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಡಿಎಸ್ ಪಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ 08195-251010 9480803121 sdpoclkcta@ksp.gov.in
ಸಿಪಿಐ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ವೃತ್ತ 08195-222688 9480803132 cpiclkcta@ksp.gov.in
ಸಿಪಿಐ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವೃತ್ತ 08198-229161 9480803136 cpimlkcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಠಾಣೆ 08195-250239 9480803157, 9480803113 challakerecta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಠಾಣೆ 08195-254533 9480803159 parashurampuracta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ತಳುಕು ಠಾಣೆ 08190-206634 9480803160 thalakcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆ 08190-207408 9480803158 nayakanahatticta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಠಾಣೆ 08198-229233 9480803161 molakalmuru@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಂಪುರ ಠಾಣೆ 08198-267308 9480803162 rampuracta@ksp.gov.in

ಇತರೆ ಘಟಕಗಳು

ಹುದ್ದೆ ಠಾಣೆ/ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ> ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಎಎಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222437 9448705353 dccta@ksp.gov.in
ಡಿಎಸ್ ಪಿ ಡಿಸಿಆರ್ ಬಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-230499 9480803106 dcrbcta@ksp.gov.in
ಡಿಎಸ್ ಪಿ ಡಿಎಆರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-220181 9480803106 darcta@ksp.gov.in
ಆರ್ ಪಿಐ ಡಿಎಆರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222458 9480803138 darmtcta@ksp.gov.in
ಆರ್ ಪಿಐ ಡಿಎಆರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 9480803137 darcta@ksp.gov.in
ಪಿಐ ಡಿಎಸ್ ಬಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-224728 9480803107 dsbcta@ksp.gov.in
ಪಿಐ ಡಿಸಿಐಬಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ pidcibcta@ksp.gov.in
ಪಿಐ ಸಿಇಎನ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-221044 9480803173 pie&lecta@ksp.gov.in
ಪಿಐ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 9844685537
ಪಿಐ ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಸ್ತಂತು ಕೇಂದ್ರ 08194-222782 9480800945 dccta@ksp.gov.in
ಪಿಐ ಪ್ರಭಾರ ಬೆರಳಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ 9480803178 fpucta@ksp.gov.in
9480777966
ಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222774 9449878609 piintcta@ksp.gov.in
ಪಿಎಸ್ಐ ಡಿಎಸ್ ಬಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-224728 9481577100 dsbcta@ksp.gov.in
ಎಎಸ್ಐ ಡಿಎಸ್ ಬಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 9741807698
ಹೆಚ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಡ್ಮಿನ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-229258 9480803110 cccta@ksp.gov.in