Close

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು deo.chitradurga1[at]gmail[dot]com ದಲ್ಲಿ ಜಾಲತಾಣ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಒಳಾಂಶ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ವೃತ್ತ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ – 577501

ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ): 08194 – 222538

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ : 08194 – 222811

ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ: deo.chitradurga1[at]gmail[dot]com