Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ-ಗ್ರೂಪ್ ವೃಂದವಾರು ಅಡುಗೆಯವರು, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ನೋಟ /ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೋಟ 
2 ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ನೋಟ 
3 ಅಡುಗೆಯವರು ನೋಟ 
4 ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ನೋಟ
5 ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರು ನೋಟ 

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನೋಟ 
2 ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನೋಟ 
3 ಹಿರಿಯೂರು ನೋಟ
4 ಹೊಸದುರ್ಗ ನೋಟ 
5 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ನೋಟ 
6 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ನೋಟ 
7 ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನೋಟ