Close

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್, 1993, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉಪದ್ಯಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಟ್, ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ 3 ಹಂತದ ರಚನೆಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಇಒ) ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕೆಳ ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಗಳು

 • ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹತ್ತು ಶೇಕಡಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧಿಸುವುದು;
 • ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು;
 • ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು;
 • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳು, ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಈ ಆಕ್ಟಿಯಡಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು;
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು;
 • ಮಕ್ಕಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು;
 • ಜನನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು;
 • ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ಒದಗಿಸುವುದು;
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ;
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು;
 • ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು;
 • ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರಹಿತ ನಾಯಿಗಳ ನಾಶ;
 • ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ;
 • ಜನಗಣತಿ, ಬೆಳೆ ಗಣತಿ, ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ;
 • ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು.
 • ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೌಕರ್ಯ, ಅನುಕೂಲತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅಳತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು.
 • ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಅದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
 • ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡಿ; ಅಥವಾ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಸೈಟಿ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ, 1961, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾಯಿದೆ, 1959 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಂಖ್ಯೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 38
ಚಳ್ಳಕೆರೆ 40
ಹಿರಿಯೂರು 33
ಹೊಸದುರ್ಗ 33
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 29
ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 16

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1 ಅಳಗವಾಡಿ
2 ಆಲಗಟ್ಟ
3 ಅನ್ನೇಹಾಳ್
4 ಬೆಳಗಟ್ಟ
5 ಭರಮಸಾಗರ
6 ಭೀಮಸಮುದ್ರ
7 ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
8 ಬ್ಯಾಲಹಾಳು
9 ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು
10 ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
11 ಚೋಳಘಟ್ಟ
12 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳ್ಳಿ
13 ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ
14 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳ್ಳಿ
15 ಗೊಡಬನಹಾಳ್
16 ಗೋನೂರು
17 ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು
18 ಹುಲ್ಲೂರು
19 ಇಂಗಳದಾಳ್
20 ಇಸಾಮುದ್ರ
21 ಐಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ
22 ಜೆ.ಎನ್.ಕೋಟೆ
23 ಜಾನಕೊಂಡ
24 ಕಾಲಗೆರೆ
25 ಕೋಗುಂಡೆ
26 ಕೊಳಹಾಳ್
27 ಕೂನಬೇವು
28 ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ
29 ಎಂ.ಕೆ.ಹಟ್ಟಿ
30 ಮದಕರಿಪುರ
31 ಮಾಡನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳ
32 ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ
33 ಮುದ್ದಾಪುರ
34 ಸಿದ್ದಾಪುರ
35 ಸಿರಿಗೆರೆ
36 ಸೊಂಡೇಕೊಳ
37 ತುರುವನೂರು
38 ಯಳಗೋಡು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1 ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ
2 ಬೇಡರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
3 ಬೆಳಗೆರೆ
4 ಬುಡ್ನಹಟ್ಟಿ
5 ಚನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ
6 ಚೌಳೂರು
7 ದೇವರಮರಿಕುಂಟೆ
8 ದೇವರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
9 ದೊಡ್ಡಚೆಲ್ಲೂರು
10 ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ
11 ದೊಡ್ಡೇರಿ
12 ಘಟಪರ್ತಿ
13 ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ
14 ಗೌಡಗೆರೆ
15 ಗೌರಸಮುದ್ರ
16 ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ
17 ಜಾಜೂರು
18 ಕಾಲುವೇಹಳ್ಳಿ
19 ಮಲ್ಲೂರ ಹಳ್ಳಿ
20 ಮನ್ನೇಕೋಟೆ
21 ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ
22 ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ
23 ಎನ್.ದೇವರಹಳ್ಳಿ
24 ನಗರಂಗೆರೆ
25 ನಲಗೇತನಹಟ್ಟಿ
26 ನನ್ನಿವಾಳ
27 ನೇರಲಗುಂಟೆ
28 ಓಬಳಾಪುರ
29 ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ
30 ಪಗಡಲಬಂಡೆ
31 ಪರಶುರಾಂಪುರ
32 ರಾಮಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ
33 ರೇಣುಕಾಪುರ
34 ಎನ್.ಮಹದೇವಪುರ
35 ಸಾಣಿಕೆರೆ
36 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನದುರ್ಗ
37 ಸೋಮಗುದ್ದು
38 ತಳಕು
39 ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕನಕೋಟೆ
40 ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1 ಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆ
2 ಆದಿವಾಲ
3 ಬಬ್ಬೂರು
4 ಬುರುಜಿನರೊಪ್ಪ
5 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ
6 ಧರ್ಮಪುರ
7 ದಿಂಡಾವರ
8 ಈಶ್ವರಗೆರೆ
9 ಗನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
10 ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ
11 ಹರಿಯಬ್ಬೆ
12 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ
13 ಹೊಸಯಳನಾಡು
14 ಇಕ್ಕನೂರು
15 ಐಮಂಗಲ
16 ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
17 ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ
18 ಕರಿಯಾಲ
19 ಕಸ್ತೂರಿರಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
20 ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ
21 ಕೂನಿಕೆರೆ
22 ಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆ
23 ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ
24 ಮಸ್ಕಲ್
25 ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ
26 ಪಿ.ಡಿ.ಕೋಟೆ
27 ರಂಗನಾಥಪುರ
28 ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ
29 ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
30 ಉಡುವಳ್ಳಿ
31 ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರ
32 ಯಲ್ಲದಕೆರೆ
33 ಯರಬಳ್ಳಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1 ಆನಿವಾಳ
2 ಅತ್ತಿಮಗೆ
3 ಬಾಗೂರು
4 ಬಲ್ಲಾಳಸಮುದ್ರ
5 ಬೆಲಗೂರು
6 ಬೋಕಿಕೆರೆ
7 ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ
8 ದೇವಪುರ
9 ದೇವಿಗೆರೆ
10 ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ
11 ದೊಡ್ಡಕಿಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ
12 ದೊಡ್ಡತೇಕಲವಟ್ಟಿ
13 ಗುಡ್ಡದನೇರಲಕೆರೆ
14 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ
15 ಹೆಗ್ಗೆರೆ
16 ಹುಣವಿನಡು
17 ಜಾನಕಲ್
18 ಕಬ್ಬಳ
19 ಕೈನಡು
20 ಕಂಚೀಪುರ
21 ಕಂಗುವಳ್ಳಿ
22 ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ
23 ಕೆಲ್ಲೋಡು
24 ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ
25 ಲಕ್ಕೀಹಳ್ಳಿ
26 ಮಾಡದಕೆರೆ
27 ಮಧುರೆ
28 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
29 ಮತ್ತೋಡು
30 ಎಸ್.ನೇರಲಕೆರೆ
31 ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ
32 ಶ್ರೀರಾಂಪುರ
33 ತಂಡಗ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1 ಅಡನೂರು
2 ಅಂದನೂರು
3 ಅರೇಹಳ್ಳಿ
4 ಬಿ.ದುರ್ಗ
5 ಬಿದರಕೆರೆ
6 ಚಿಕ್ಕಎಮ್ಮಿಗನೂರು
7 ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು
8 ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ
9 ದುಮ್ಮಿ
10 ಗಂಗಸಮುದ್ರ
11 ಗುಂಡೇರಿ
12 ಗುಂಜಿಗನೂರು
13 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ
14 ಹಿರೇಎಮ್ಮಿಗನೂರು
15 ಮದ್ದೇರು
16 ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ
17 ಮುತ್ತುಗದೂರು
18 ಎನ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
19 ಆರ್.ನುಲೇನೂರು
20 ರಾಮಗಿರಿ
21 ಶಿವಗಂಗ
22 ಶಿವಪುರ
23 ಟಿ.ನುಲೇನೂರು
24 ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ
25 ತಾಳ್ಯ
26 ತೇಕಲವಟ್ಟಿ
27 ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ
28 ಉಪ್ಪರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ
29 ವಿಶ್ವನಾಥನಹಳ್ಳಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1 ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ
2 ಚಿಕ್ಕೇರಹಳ್ಳಿ
3 ದೇವಸಮುದ್ರ
4 ಹಾನಗಲ್
5 ಹಿರೇಕೆರಹಳ್ಳಿ
6 ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ
7 ಕೋನಸಾಗರ
8 ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ
9 ನಾಗಸಮುದ್ರ
10 ನೇರ್ಲಹಳ್ಳಿ
11 ರಾಂಪುರ
12 ರಾಯಾಪುರ
13 ಸಂತೇಗುಡ್ಡ
14 ಸಿದ್ದಾಪುರ
15 ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
16 ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ