Close

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆ ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆ – ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆ ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆ – ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆ ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆ – ನೇಮಕಾತಿ

ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ

10/06/2021 13/07/2021 ನೋಟ (3 MB)