Close

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ನಂ.06, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಇಮೇಲ್ : ubpee06[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08915-200307