Close

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಷ್ಮೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು dds.zp.cta@gmail.com 08194-222816 ರೇಷ್ಮೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಹತ್ತಿರ, ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-48, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು adscta12@gmail.com 08194-226299 ರೇಷ್ಮೆ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಹತ್ತಿರ, ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-48, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು adsclk06@gmail.com 08195-250125 ರೇಷ್ಮೆ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಲಾಸ್‌ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹತ್ತಿರ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ-577522
ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು seo.tsc.hlk@gmail.com - ರೇಷ್ಮೆ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-577526
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು tsccta1@gmail.com - ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಹತ್ತಿರ, ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-48, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಳ್ಳೆಕೆರೆ ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು seo.tsc.clk@gmail.com - ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಲಾಸ್‌ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹತ್ತಿರ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ-577522
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯೂರು ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು tsc.hyr@gmail.com - ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ,ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಹಿರಿಯೂರು-577598
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪರಶುರಾಂಪುರ ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಪ್ರ) p.pura.tsc@gmail.com - ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಪಾವಗಡ ರಸ್ತೆ, ಪರಶುರಾಂಪುರ-577538
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸದುರ್ಗ ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಪ್ರ) seo.tsc.hsd@gmail.com - ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನ, ಹೊಸದುರ್ಗ-577527
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು tscmlk@gmail.com - ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ,ಕೋನಸಾಗರ ರೋಡ್‌, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು-577535