Close

ಮುಜುರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮುಜುರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮುಜುರಾಯಿ ಶಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುಜುರಾಯಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ deo.chitradurga2@gmail.com - ಮುಜುರಾಯಿ ಶಾಖೆ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501