Close

ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಗಿರೀಶ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo.chitradurga@gmail.com +917777777777 08194-222811 Sample Address
Name of the official-1 xxxxx xx@example.com +917777777777 011-24305020 033-3333333 Sample Address
Name of the official-2 xxxxx xx@example.com +917777777777 011-24305020 033-3333333 Sample Address