ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಹೊಸದುರ್ಗ-ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ರೈಲ್ವೆ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ 03/08/2019 ನೋಟ (994 KB)
ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 4(1)-B 01/08/2019 ನೋಟ (933 KB)
ಲೋಕೇಶ. ಎಂ.ಕೆ 20/04/2019 ನೋಟ (670 KB)
ಆರ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ 20/04/2019 ನೋಟ (834 KB)
ಎಲ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ 20/04/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಎನ್.ಟಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 20/04/2019 ನೋಟ (928 KB)
ಎಲ್. ರಂಗಪ್ಪ (ನಿ.ಡಿಡಿಪಿಐ) 20/04/2019 ನೋಟ (8 MB)
ರಮೇಶ. ವಿ 20/04/2019 ನೋಟ (385 KB)
ವಿ.ಎಸ್. ಭೂತರಾಜ 20/04/2019 ನೋಟ (922 KB)
ಡಿ. ಪೆನ್ನಪ್ಪ. ತುರುವನೂರು 20/04/2019 ನೋಟ (700 KB)