ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 04/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)
ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 04/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)
ಹಿರಿಯೂರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂ ೧೭ – ೩೧ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 04/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ಹಿರಿಯೂರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂ ೧ – ೧೬ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 04/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(10 MB)
ವಿಪತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 21/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(592 KB)
ಎಸ್ ಐ ಎ ವರದಿ 24/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವರ 15/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)