ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರ. ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು

1

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎನ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರ. ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು

1

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು

2

ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಶ್ರೀ. ಟಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ

3

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಹೆಚ್. ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ

4

ಹಿರಿಯೂರು

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ. ಪೂರ್ಣಿಮ

5

ಹೊಸದುರ್ಗ

ಶ್ರೀ. ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡಿ.ಶೇಖರ್

6

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರ. ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು

1

ಶಿಕ್ಷಕರ ಪದವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಡಾ||. ವೈ.ಎ.ನಾರಯಣ ಸ್ವಾಮಿ

2

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಶ್ರೀ. ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ್

3

ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಮ್ಮ ಬಾಲರಾಜ್

4

ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ